ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA SPEEDCOUPLE

 

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỚI BẠN

Chào mừng bạn đến với SpeedCouple, được cung cấp bởi Netlove Global PTE. LTD (“SpeedCouple” hoặc “chúng tôi”).

Tại SpeedCouple, quyền riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu. Quyền riêng tư của bạn là cốt lõi của cách chúng tôi thiết kế và xây dựng những dịch vụ và sản phẩm mà bạn biết và yêu thích, để bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào những dịch vụ và sản phẩm đó và tập trung vào việc xây dựng những mối quan hệ có ý nghĩa.

 

I. Mối quan hệ của bạn với chúng tôi

Điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư (“Điều khoản”) này điều chỉnh mối quan hệ và thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và chúng tôi, và quy định các điều khoản và điều kiện đối với việc bạn truy cập và sử dụng nền tảng và các trang web, dịch vụ, ứng dụng, sản phẩm và nội dung có liên quan của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”). Cho mục đích của các Điều khoản này, thuật ngữ “bạn” và “của bạn” có nghĩa là bạn với tư cách là người dùng Dịch vụ.

Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của bạn đối với chúng tôi khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn và chúng tôi không xem nhẹ điều này.

Chúng tôi đánh giá cao rằng bạn tin tưởng chúng tôi đối với thông tin của bạn và chúng tôi dự định luôn giữ sự tin tưởng đó. Điều này bắt đầu bằng việc đảm bảo bạn hiểu được thông tin mà chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập thông tin, cách sử dụng thông tin đó và những lựa chọn của bạn liên quan đến thông tin của bạn. Chính sách này mô tả những quy tắc thực hành quyền riêng tư của chúng tôi bằng ngôn ngữ đơn giản, giữ cho thuật ngữ pháp lý và kỹ thuật tối thiểu.

 

II. Đồng ý:

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn có thể thiết lập một hợp đồng ràng buộc với SpeedCouple, rằng bạn chấp thuận Điều khoản này và đồng ý tuân thủ các điều khoản. Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ đồng nghĩa với việc chúng tôi và bạn đều phải tuân thủ, mà Điều khoản này có thể được tìm thấy trực tiếp trên Nền Tảng, hoặc nơi mà Nền Tảng được cung cấp để tải xuống, trên cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn, và được kết hợp trong Điều khoản này bằng việc dẫn chiếu.

Bạn chấp thuận Điều Khoản bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ và bạn chắc chắn mình đã đọc, hiểu và đồng ý về các Điều Khoản kể từ thời điểm bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ.

 

III. Nơi áp dụng Điều khoản này

Điều khoản này áp dụng cho các trang web, ứng dụng, sự kiện và những dịch vụ khác do SpeedCouple điều hành. Để đơn giản, chúng tôi đề cập đến tất cả những vấn đề này như là những Dịch vụ của chúng tôi trong Điều khoản này. Để làm cho nó rõ ràng hơn, chúng tôi đã thêm những liên kết đến Điều khoản này trên tất cả những dịch vụ hiện hành.

I. Phí Dịch vụ và Thanh toán

1. Bạn sẽ trả Phí Dịch vụ để sử dụng Dịch vụ (nếu có). Chúng tôi có quyền điều chỉnh mức Phí Dịch vụ tại từng thời điểm khác nhau, và Phí Dịch vụ mới sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được công bố.

2. Bạn sẽ thanh toán Phí Dịch vụ thông qua Phương Thức Thanh Toán đã đăng ký hoặc được hướng dẫn bởi SpeedCouple. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu các Phương Thức Thanh Toán khác nhau.

3. Trong trường hợp SpeedCouple không thể thu Phí Dịch vụ từ Phương Thức Thanh Toán mà Bạn đăng ký, chúng tôi có thể tạm ngưng việc cung cấp Dịch vụ cho đến khi Bạn cung cấp/đăng ký một Phương Thức Thanh Toán phù hợp khác.

4. Bạn đồng ý rằng SpeedCouple có thể uỷ quyền cho một/một số đối tác khác tuỳ theo sự lựa chọn của chúng tôi thực hiện việc thu Phí Dịch vụ từ Bạn. Bạn đồng ý cho phép SpeedCouple cung cấp cho các đối tác này các thông tin cần thiết về tài khoản và việc sử dụng Dịch vụ của Bạn để phục vụ việc các đối tác này thay mặt chúng tôi thu Phí Dịch vụ từ Bạn.

5. Bạn đồng ý rằng SpeedCouple sẽ không có trách nhiệm hoàn lại Phí Dịch vụ mà Bạn đã thanh toán trong trường hợp Bạn không sử dụng Dịch vụ, huỷ Dịch vụ hoặc không thể sử dụng được Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì không do lỗi của chúng tôi.

II. Khuyến mại và dùng thử

Bạn hiểu rõ rằng, tuỳ từng thời điểm, Bạn có thể được miễn, giảm Phí Dịch vụ theo các chương trình khuyến mại hoặc dùng thử Dịch vụ có thời hạn do SpeedCouple và các đối tác thực hiện. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng sau khi kết thúc thời hạn khuyến mại hoặc dùng thử nói trên, việc Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ tạo thành một giao dịch mua bán giữa Bạn và SpeedCouple, và chúng tôi có quyền thu Phí Dịch vụ từ Bạn tính từ thời điểm kết thúc chương trình khuyến mại/dùng thử trở đi. Bạn đồng ý cho phép SpeedCouple thu tiền sử dụng Dịch vụ thông qua Phương Thức Thanh Toán đã đăng ký.

III. Quyền riêng tư của trẻ em

Các dịch vụ của chúng tôi chỉ giới hạn cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Chúng tôi không cho phép người dùng dưới 18 tuổi lên nền tảng của chúng tôi và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất cứ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn nghi ngờ rằng người dùng dưới 18 tuổi, vui lòng sử dụng cơ chế báo cáo có sẵn thông qua dịch vụ.

IV. Các thay đổi về Chính sách Quyền riêng tư

Bởi vì chúng tôi luôn tìm kiếm những phương pháp mới và sáng tạo để giúp bạn xây dựng những mối quan hệ có ý nghĩa, nên chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sửa đổi Điều Khoản này tùy từng thời điểm, ví dụ như khi chúng tôi cập nhật tính năng Dịch vụ của mình, khi chúng tôi kết hợp nhiều ứng dụng hoặc dịch vụ do chúng tôi hoặc các bên liên kết của chúng tôi vận hành thành một dịch vụ hoặc ứng dụng duy nhất được kết hợp, hoặc khi có sự thay đổi về quy định. Chúng tôi sẽ nỗ lực một cách hợp lý về khía cạnh thương mại để thông báo chung cho tất cả người dùng về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Điều khoản này, chẳng hạn như thông báo trên nền tảng của chúng tôi, tuy nhiên, bạn phải thường xuyên xem Điều khoản để kiểm tra những thay đổi đó. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngày “Cập Nhật Mới Nhất” ở phần đầu của các Điều Khoản này, mà thể hiện ngày hiệu lực của các Điều Khoản đó. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau ngày hiệu lực của Điều khoản mới cấu thành sự chấp thuận của bạn đối với Điều Khoản mới.

V. Cách thức liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi về Điều khoản này, đây là cách bạn có thể liên lạc với chúng tôi:

Địa chỉ: 470 BRIDGE ROAD, #05-12BUGIS CUBE, SINGAPORE (188735)
Hotline: +65 3158 1132
Email: info@SPEEDCOUPLE.sg