เงื่อนไขการใช้งาน SPEEDCOUPLE

 

ความมุ่งมั่นของเรากับคุณ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ SpeedCouple ขับเคลื่อนโดย Netlove Global PTE LTD ( “ SpeedCouple ” หรือ “ เรา ” )

ที่ SpeedCouple ความเป็นส่วนตัวของคุณจะได้รับความสำคัญก่อนกว่าอันใด ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบและสร้างบริการ ผลิตภัณฑ์ที่คุณรู้จักและชื่นชอบ เพื่อให้คุณมั่นใจในบริการและผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ และมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย

I. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา

ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว ( “ ข้อกำหนด ” ) เหล่านี้ควบคุมความสัมพันธ์และข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณกับเรา และกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ บริการ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของเรา ( เรียกรวมกันว่า “ บริการ ” สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ คำว่า ” คุณ ” และ ” ของคุณ ” หมายถึงคุณในฐานะผู้ใช้บริการ

เราซาบซึ้งที่คุณไว้วางใจเราเมื่อคุณให้ข้อมูลของคุณแก่เรา และเราถือสิ่งนี้เป็นความสำคัญมาก

เราขอขอบคุณที่คุณไว้วางใจเราในข้อมูลของคุณ และเราวางแผนที่จะรักษาความไว้วางใจนั้นไว้เสมอ สิ่งนี้เริ่มต้นด้วยการทำให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อมูลที่เรารวบรวม เหตุผลที่เรารวบรวม วิธีการใช้ข้อมูล และตัวเลือกที่มีต่อข้อมูลของคุณ นโยบายนี้อธิบายกฏแห่งการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราในภาษาที่เรียบง่าย โดยรักษาศัพท์เฉพาะทางกฎหมายและทางเทคนิคให้น้อยที่สุด

II. ตกลง

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา คุณยืนยันว่าคุณสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันได้กับ SpeedCouple ซึ่งคุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ด้วย การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณหมายความว่าเราและคุณทั้งสองต้องปฏิบัติตาม ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้สามารถพบได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม หรือที่ซึ่งแพลตฟอร์มมีให้ดาวน์โหลด บนแอพสโตร์บนมือถือของคุณ และรวมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้โดยการอ้างอิง

คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ และคุณรับประกันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดตั้งแต่วินาทีที่คุณเข้าถึงและใช้บริการ

III. จะใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ที่ไหน

ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน กิจกรรม และบริการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดย SpeedCouple เพื่อความเรียบง่ายเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นบริการของเราในข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เราได้เพิ่มลิงก์ไปยังข้อกำหนดเหล่านี้ในทุกบริการที่มีอยู่ปัจจุบัน

I. ค่าบริการและการชำระเงิน

  1. คุณจะต้องชำระค่าบริการเพื่อใช้บริการ ( หากมี ) ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าบริการเป็นครั้งคราว และค่าบริการใหม่จะมีผลบังคับตั้งแต่เวลาที่เผยแพร่
  2. คุณจะชำระค่าธรรมเนียมบริการผ่านวิธีการชำระเงินที่ลงทะเบียนหรือแนะนำโดย SpeedCouple คุณตกลงว่าเราอาจจะร้องขอวิธีการชำระเงินต่างๆ
  3. ในกรณีที่ SpeedCouple ไม่สามารถเก็บค่าบริการจากวิธีการชำระเงินที่คุณลงทะเบียน เราสามารถระงับการให้บริการจนกว่าคุณจะจัดเตรียม/ลงทะเบียนอีกวิธีการชำระเงินที่เหมาะสม
  4. คุณตกลงว่า SpeedCouple สามารถอนุญาตพันธมิตรรายหนึ่ง/หลายรายตามตัวเลือกของเราได้ในการเก็บค่าบริการจากคุณ คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ SpeedCouple ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่พันธมิตรเหล่านี้เกี่ยวกับบัญชีและการใช้บริการของคุณ เพื่อให้พันธมิตรเหล่านี้เก็บค่าบริการจากคุณในนามของเรา
  5. คุณตกลงว่า SpeedCouple จะไม่รับผิดชอบต่อการคืนเงินค่าบริการที่คุณชำระไว้ในกรณีที่คุณไม่ใช้บริการ ยกเลิกบริการ หรือไม่สามารถใช้บริการได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่ใช่ความผิดของเรา

II. โปรโมชั่นและการทดลองใช้

คุณเข้าใจดีว่าในบางครั้งคุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นหรือลดค่าบริการตามโปรโมชั่นหรือการทดลองใช้บริการในระยะเวลาจำกัดที่ดำเนินการโดย SpeedCouple และพันธมิตร คุณเข้าใจและตกลงว่าหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นหรือทดลองใช้งานดังกล่าว การใช้บริการต่อไปของคุณจะเป็นธุรกรรมการซื้อและขายระหว่างคุณและ SpeedCouple และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการจากคุณตั้งแต่สิ้นสุดโปรโมชั่น / ช่วงทดลองใช้เป็นต้นไป คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ SpeedCouple เก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บริการผ่านวิธีการชำระเงินที่ลงทะเบียนไว้

III. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราจำกัดให้เฉพาะผู้ใช้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา และเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใดที่อายุต่ำกว่า 18 ปีโดยเจตนา หากคุณสงสัยว่าผู้ใช้รายหนึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดใช้กลไกการรายงานที่มีอยู่ในบริการ

IV. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื่องจากเรามองหาวิธีใหม่ๆ และสร้างสรรค์อยู่เสมอเพื่อช่วยคุณสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย นโยบายนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา

เราแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว ตัวอย่างเช่น เมื่อเราอัปเดตคุณลักษณะของบริการของเรา เมื่อเราประสมแอปพลิเคชันหรือบริการหลายรายการที่เราหรือบริษัทในเครือของเราเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นบริการหรือแอปพลิเคชันเดียวด้วยกัน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์โดยทั่วไปเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทุกคนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อกำหนดเหล่านี้ เช่น ประกาศบนแพลตฟอร์มของเรา อย่างไรก็ตาม คุณต้องตรวจสอบข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้เราจะรวมวันที่ ” อัปเดตล่าสุด ” ไว้ด้านบนสุดของข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งแสดงถึงวันที่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดเหล่านั้น การเข้าถึงหรือใช้บริการอย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดใหม่จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดใหม

V. วิธีติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

ที่อยู่: 470 BRIDGE ROAD #05-12BUGIS CUBE, SINGAPORE (188735)

สายด่วน: +65 3158 1132

อีเมล์: info@SPEEDCOUPLE.sg